Kozma György

WOLSEY, 1529

Gólya kelepelve
Kuvik burukkolva
Hallik a cellába
Towerbe bebukva.


 
Balsors ez az év is
Wolsey Bíborosnak
Henrik király a Nyolcadik
Ugrik a torkodnak.
 
 
Nem tudtad  a Pápát
Meggyőzni, hogy adjon
Engedélyt, elválást
Boleyn Anna sírjon!
 
Nem ért el időben
Londonba a Görög
Ki rabbiknál jó Érvért
Págában most pörög.
 
 
Habsurg Károly foglya
Éppen Márton Pápa
Őrizetbe fogja
S nem engedi máma
 
 
Sok rabbi néz látva,
Mint harcol a gój nép
Gyűlöletük átka
Messiást hogyan lel.
 
 
Most éppen a rabbi
Katzenellenbogen
Aki mellett ez a Rang
Érintetlen zúg el.
 
 
Elkapják levelét
Kémek a rabbiknak
Megtudni, hogy mi e lét,
Mit lát a zsidó jónak.
 
 
Wolsey egy levélben
Kérte Bibliából
Érvét a váláshoz
Prága rabbijától.
 
 
Levelet küld közben
Prága rabbiján át
Szapolyai János
Habsburg Máriához.
 
 
Átolvassa az este
Tűz mellett nevetve
Azt hiszi a magyar király
Habsburgok megvesztek?
 
 
Nem adja Máriát
A bátyja a Károly
Henriknek sem engedett
Hát mit izgatja János?
 
Egy Mavrocordato
Xantos-ősű báró
Utazik már Lengyelhonba
Hátha jó lesz királynénak
Kislány, a Jagelló?
 
 
Onnan továbbmenne
Mint Ciprus fejedelme
Boleyn Annát kívánta meg
Nagy kujon őkelme.
 
 
Henrik kémje ott van
Minden titkos lukban
Tudja, hog a Görögnek
Fej-tetején vaj van.
 
 
Követik kocsmába
Be a tavernába
Hol rabbi-fival pénzt vált:
Kell a tivornyára.
 
 
S megkéri a görög hős,
Kísérj, rabbi mára.
Bibliádból tán tudsz
Érvet a válásra.
 
 
 
Boleyn Anna várja
Titkos Palotába
Tetszik neki a görög
És zsidó jó barátja.
 
Felöltözik szépen
Dekoltált ruhába
Térül-fordul
S mindkét férfi
Ott hever ágyába.
 
 
Dúl-fúl Boleyn Anna
A rabbi-srác alszik.
S ha ébren van, állandóan
Szőke Ciprusival
csak azon tanakszik,
Bibliai valós érvvel
Király kimosakszik?
 
 
Háttal ülnek ketten
Azt tanulják, így kell
Férfi szerethet másikat
Csak soha nem kettyent.
 
 
Annában már eldőlt.
Kihív egy pár testőrt.
S megvádolja a görögöt
Hogy egy más testébe dőlt.
 
 
Ciprusi követség
Hajtat a Királyhoz
Borral töltött arany kannát
Kormányzótól áthoz.
 
„Futni hagyjam a Sárga Örgrófot?
Annát felakasszam?
Elfogatom a Kormányzót
S a Towerban akasztom.“
 
 
Messiás-mag
Várományos
Párga városában
Megtudja a Boleyn vesztét
S így dúdol magában.
 
„Segítenem kell
A londoni testvéren
Képes legyen ne gondolni
A görög testére.“
 
Előveszi selyem tokból
Távolba látóját
Unokaöccs kezében tőr
Azt a biboldóját.
 
„Arany Strázsám
Kék Ibolyám
Elraboltak tőlem
Most már nincs
más Cimborám
Csak e véres Tőröm.“
 
 
Fellapozza gyorsan
A prágai rabbi
Bibliai Hetiszakasz
Dallama fog  hatni.
 
 
Nem a szöveg, hanem dallam
Hathat Hipnózisnak útján
Dúdolni kezdi a Rabbi
S ez hallik  a Temzén és a Volgán.
 
 
Szapolyai Asztalán
Egy Uborkás Üvegben
Cserni Jován Cár fejével
Beszél minden reggel.
 
 
Megmutatja Kis Izának
Szűzi Jegyesének
S az Üvegnek Faláról
A fülébe jut az Ének.
 
 
 
 
Hogy a Rabbi mit dúdol
Itt csakis az számít
És szemével Rabbifiú
Mely testrészre vágyik?
 
Ott mászkál a Tower körül
Hol Wolsey s a Gróf cellában ül
S egyre csak énekli:
 
„Csodaszép Paripám
Bár lehetnék Nyerged
Elrepülnénk Innen
A Sors nagyon kerget.“
 
 
De ő jaj,most mit lát?
Strázsák visznek ládát.
Rajta  a Kormányzó kardját
Reméli, csak rosszul lát.
 
„Farkasom, Medvécském
Elvágták hát élted!
S nem veled leszek vén
Ahogyan remélted.
 
 
Csont-Barátom lettél
Jégvirágos Mezőm
Meztelen szerettél
S te voltál a Mezem.“
 
Látja most  a a Rabbi
Hogy Új strázsa lép be.
Kezében sárga levél
A Boleyn-Pecséttel.
 
Rabbi Fia Áron
Csodálkozva bontja
S a Távolbalátóban
Hangosan olvassa.
 
 
„Adassék e levél
Rabbi-Fi kezébe
Kinek Xantos Grófja
Volt szellemi testvére
 
Tudd meg, kedves Áron
Bár te is láthattad
Wolsey a Gazdádnak
Nem sok Választást hagy.
 
 
Hájas testét kenje
Adjon neki masszázst
Bibliát is fenje
Kell váláshoz passzázs.
 
 
Szemet vetett reá,
Szép szőke Őrgrófra
S rávette mindarra
Amire csak tudta.“
 
Tórát szorongatja
Áron ben Mordeháj
Ez már több a soknál
Jaj, a szíve beh fáj.
 
Bűnbe vitte végül
Bíboros a Grófot
S tönkretette mindazt
Mi lelkében jó volt.
 
 
Nem az fájt neki, hogy
Egymást úgy szerették.
Hisz az nem volt soha tiltva
S adódik percenként.
 
Férfiak szerelméből
világok születnek
De csak akkor, ha a test
Nem hatol más testbe.
 
 
 
„Elárultál engem
Szép szőke Hercegem
Ha még élhetnél is
Nem lehetnél Vélem.
 
El se mondhatom ezt
Hiszen nem értenéd
Zóhári szív-társad
Úgyis elvesztenéd.“
 
Mit tehetne most már,
Elmegy a bordélyba
Utána pedig lám
Mérget vesz tégelybe.
 
Bekente a tőrét
Nem akar már élni
Megivott egy lőrét
Hogy ne kelljen félni.
 
A prágai ősz rabbi
Tud egy titkos dalt ám
Ami tud távolra hatni
Csatorna túlpartján.
 
 
A diák tőre csorbul
Sebétől csak ájul,
Szeme is kifordul,
S alszik,mint a bortul.
 
 
Álmában szól hozzá
Kivégzett szőke gróf:
„Hamis volt a levél
Boleyn kezében tromf
 
Lett volna, ha téged
A fájdalom megöl.
Nem lehet még véged.
Nem pusztulhatsz ebül.
 
 
Nem igaz,hogy más lett
Fontosabb énnékem,
Ragyogó szép skárlett
Gyémántom vagy,ékem.
 
Csak azt bánom innen
Messzi túlvilágról
Hogy nem hittél bennem
S hullsz, mint levél ágról.
 
Akkor visszatért hát
Ősei hitéhez
Rabbi-iskolát járt
S néma szíve vérez.
 
Mióta ez történt, tudja már titokban
Szíve mélyén sejti, ahogy meg-megdobban:
Hogy a MessziÁsz volt az ő Sárga Grófja
S ha hitt volna néki, lett vón a Világ Srófja.
 
 
 
Gólya kelepelve
Kuvik burukkolva
Hallik a cellába
Towerbe bebukva.