Szabó Dália
FOROUGH FARROKHZAD
Szabó Dália fordítása

Miért állnék meg, miért?

A madarak elszálltak

kéklő távlatok felé,

a láthatár függőleges, függőleges,

a mozdulat lövellés-szerű,

és az érzékelés határán

fénylő bolygók kerengenek.

A föld pályáján utoléri magát,

a levegő kútjai

az érintkezés csatornájává válnak;

a nappal mérhetetlenség,

nem fér korlátolt elmék,

aktakukacok fejébe.

 

Miért állnék meg, miért?

Az út az élet hajszálerein át vezet,

a közeg a Hold

méhének hajójában

megöli a burjánzó sejteket.

A napfelkelte légkörében

csak hang van,

hang, ami az idő részecskéit magába olvasztja.

Miért állnék meg?

 

Mi lehet a posvány?

Mi más a posvány, mint rút rovarok

petéző helye?

Püffedt testek jegyzik le a hullaház gondolatait,

a férfiatlan sötétségbe rejti

férfiatlanságát;

és a csótány… jaj,

a csótány ha szól,

miért állnék meg?

Az ólombetűk ereje hiábavaló,

az ólombetűk ereje sem őrzi meg

a kicsinyes gondolkodást.


A fák családjának leszármazottja vagyok,

az áporodott levegő elcsüggeszt.

Egy elpusztult madár tanácsolta, hogy

ne felejtsem el a szárnyalást.

 

Az erők végül szövetségre lépnek

a Nap fényes eszméivel,

és az értelem fényárjába futnak.

A szélmalmok végül mindig ledőlnek.

 

Miért állnék meg?

Mellemre veszem

az éretlen búzakalászt,

és megetetem.

 

Hang, hang, csak hang,

a sudár növények vágyának hangja,

hogy sarjadjanak;

az áttetsző vizek vágyának hangja,

hogy áradjanak;

a föld nőiségének falára

hulló csillagok fényének hangja;

a hang, ahogy az elme megtermékenyül,

és ahogy a szeretettel egyesített tudat terjed.

Hang, hang, hang,

csak hang marad.

 

A kicsinyesek földjén

a viszonyítás

kiindulópontja mindig is a nulla.

Miért állnék meg?

Én a négy elemnek engedelmeskedem,

és szívem alaptörvényének megírása

nem az ostobák önkormányzatának dolga.

 

Mi nekem az állatok ivarszervében

elnyújtva vonyító vadság?

Mi nekem vaskos bábjának vákuumában

a lárva neszelő mozgása?

Virágok nemzetségének vére

kötelez engem az életre.

Ismered-e a virágok

nemzetségét?