Baranyi Ferenc

A gyászvidékből mind többet bejárva
szálltunk alább, súlyt görgetők
körébe, kik egymást lökdösték előre-hátra.

Köztük papok, kik még a földön élve
érsekek, pápák voltak, ám gyakorta
sodorta bűnbe őket pénznek éhe.

S arra gondoltam akkor, háborogva:
kik bort vedelve vizet prédikálnak,
ne számítsanak fönt se irgalomra.

Mert ha törvényeit a Bibliának
olyan szegi, ki betartatni rendelt:
a Hitre is ráéghet a gyalázat.

A Hit, amely igazgat sok-sok embert,
rossz hirdetőitől beszennyezetten
új követőkre nem könnyen tehet szert.

Én bízom egy eljövendő Ferencben,
ki Betlehemig mindent visszapörget.
Nekem immár csak őt szabad követnem,

hogy vállalhatóbbá tegyük a Földet.