Tekintet

 

A Tekintetet alapító Ördögh Szilveszter közeli barátja, a folyóirathoz és annak munkatársaihoz ezer szállal kötődő Varga Gyula professzor ( (1938–2020) még kézbe vehette azt a kötetet, amely a Hazám-díj odaítélése kapcsán született laudációkat tartalmazza. Életének 83. évében halt meg és szűk, családi körben temették el, munkássága azonban a szélesebb nyilvánosságban is nyomott hagyott.

 

Mint Varga Gyulának a Laudációk könyve című, általa szerkesztett és összeállított kötethez írt bevezetőjében olvashatjuk, 2000-ben összesen 35 tudós és közéleti személyiség megalapította a XXI. Század Társaságot azzal a céllal, hogy egy szellemi műhely és vitafórum létrehozásával újragondolják a magyar értelmiség szerepét a magyar társadalomban. A társaság röviddel később megalapított a Hazám-díjat, amely Ördögh Szilveszter javaslatára kapta József Attila szonettkoszorúja után kapta elnevezését. A díjat azóta a magyar szellemi élet legnagyobb kiválósági kapták meg – külön öröm, hogy a folyamatban a kuratórium tagjaként Varga Gyula is részt vett, egészen a közelmúltban bekövetkezett haláláig.

Az 1938-ban született Varga Gyula az MTA közgazdaságtudományok doktora, egyetemi tanár, a Corvinus egyetem professzora, a jogelőd Kaposvári Egyetem Honoris causa díszdoktora, professzor emeritusa, hajdan dékánja, a doktori iskola vezetője volt. Hosszú időn keresztül több németországi oktatási intézményben vendég előadóként működött közre.

Tanácsadóként vett részt több mezőgazdasági vállalat munkájában költségoptimalizálási programok kidolgozásában, a Világbank részére írt agrárpolitikai jelentéseket, dolgozott az Integrációs Stratégiai Munkacsoport tanácsadójaként, részt vett Magyarország EU-csatlakozásának előkészítésében az ország agrárpolitikájával kapcsolatos anyagok megalkotásával.Tudományos kutatóként az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettese volt, sok agrártudományi könyv írója és szerkesztője. Habár Varga Gyula az agráriumban és az oktatásban tevékenykedett közgazdász professzorként, szerteágazó érdeklődése az irodalom és a kultúra területei felé is vonzotta. Ő volt az egyik alapítója az Erdei Ferenc Társaságnak, amely mintegy 25 kiadványt jelentetett meg az idők folyamán.

 

Emlékét megőrizzük!